Endüstriyel Projeler

21 Riyad-Qassim Ana Su İsale Hattı ve Su Depoları (Kısım I ve IV)
22 TANAP - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı, Lot 2
23 Taşkent Sarbast Plus Bira Fabrikası
24 Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
25 Yanbu- Medine-Su İsale Hattı